Enlarge the map

ZVEZDA, hotel

Balakliya, Stadionnaya st., 19
(05749) 22372