Enlarge the map

TSENTRALNAYA, hotel

smt Nova Vodolaga, Gagarina st., 1