Enlarge the map

BUHARA, restaurant

Kharkiv, Pushkinska st., 32
(057) 7162045